تجهیزات

کپ

کپ بنکن

|

آخرین بروزرسانی : امروز

سایز رده جنس برند انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1/2 1 اینچ 40 فولادی بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
256,890
0
1/2 2 اینچ 40 فولادی بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
422,020
0
1/4 1 اینچ 40 فولادی بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
229,360
0
3/4 اینچ 40 فولادی بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
165,140
0
1 اینچ 40 فولادی بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
211,010
0
1/2 اینچ 40 فولادی بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
137,620
0
10 اینچ 40 فولادی بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
8,669,730
0
2 اینچ 40 فولادی بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
302,760
0
3 اینچ 40 فولادی بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
770,650
0
4 اینچ 40 فولادی بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
1,009,180
0
5 اینچ 40 فولادی بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
1,651,380
0
6 اینچ 40 فولادی بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
1,422,020
0
8 اینچ 40 فولادی بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
4,678,900
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.