سیم و کابل

کابل زمینی

قیمت کابل زمینی خراسان (افشار نژاد)

|

آخرین بروزرسانی : امروز

نام کالا برند تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
کابل زمینی ۱٫۵ *۳  افشار نژاد خراسان (افشار نژاد) 1401/4/14
231,150
0
کابل زمینی 1.5 *5  خراسان (افشار نژاد) خراسان (افشار نژاد) 1401/4/14
341,260
0
کابل زمینی 2.5 *3  خراسان (افشار نژاد) خراسان (افشار نژاد) 1401/4/14
323,060
0
کابل زمینی 2.5 *5  خراسان (افشار نژاد) خراسان (افشار نژاد) 1401/4/14
486,860
0
کابل زمینی 4 *3  خراسان (افشار نژاد) خراسان (افشار نژاد) 1401/4/14
478,670
0
کابل زمینی 4 *5  خراسان (افشار نژاد) خراسان (افشار نژاد) 1401/4/14
744,390
0
کابل زمینی 6 *3  خراسان (افشار نژاد) خراسان (افشار نژاد) 1401/4/14
659,760
0
کابل زمینی 6 *5  خراسان (افشار نژاد) خراسان (افشار نژاد) 1401/4/14
1,046,510
0
کابل زمینی 120 *1  خراسان (افشار نژاد) خراسان (افشار نژاد) 1401/4/14
3,503,520
0
کابل زمینی 240 *1  خراسان (افشار نژاد) خراسان (افشار نژاد) 1401/4/14
7,034,330
0
کابل زمینی 300 *1  خراسان (افشار نژاد) خراسان (افشار نژاد) 1401/4/14
8,808,830
0
کابل زمینی 16+35 *3  خراسان (افشار نژاد) خراسان (افشار نژاد) 1401/4/14
3,785,620
0
کابل زمینی 35+70 *3  خراسان (افشار نژاد) خراسان (افشار نژاد) 1401/4/14
7,125,330
0

قیمت کابل زمینی البرز الکتریک نور

|

آخرین بروزرسانی : امروز

نام کالا برند تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
کابل زمینی 4 *2  البرز الکتریک نور البرز الکتریک نور 1401/4/14
289,840
0
کابل زمینی 4 *4  البرز الکتریک نور البرز الکتریک نور 1401/4/14
556,090
0
کابل زمینی 6 *3  البرز الکتریک نور البرز الکتریک نور 1401/4/14
627,430
0
کابل زمینی 6 *5  البرز الکتریک نور البرز الکتریک نور 1401/4/14
1,000,960
0
کابل زمینی 10 *2  البرز الکتریک نور البرز الکتریک نور 1401/4/14
746,500
0
کابل زمینی 10 *4  البرز الکتریک نور البرز الکتریک نور 1401/4/14
1,363,270
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.