سیم و کابل

کابل افشان

قیمت کابل افشان خراسان (افشار نژاد)

|

آخرین بروزرسانی : امروز

نام کالا برند تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
کابل افشان 0.75 *2  خراسان (افشار نژاد) خراسان (افشار نژاد) 1401/4/14
72,010
0
کابل افشان 0.75 *3  خراسان (افشار نژاد) خراسان (افشار نژاد) 1401/4/14
95,560
0
کابل افشان 1 *2  خراسان (افشار نژاد) خراسان (افشار نژاد) 1401/4/14
88,280
0
کابل افشان 1 *3  خراسان (افشار نژاد) خراسان (افشار نژاد) 1401/4/14
117,400
0
کابل افشان 1.5 *2  خراسان (افشار نژاد) خراسان (افشار نژاد) 1401/4/14
121,040
0
کابل افشان 1.5 *3  خراسان (افشار نژاد) خراسان (افشار نژاد) 1401/4/14
170,180
0
کابل افشان 2.5 *2  خراسان (افشار نژاد) خراسان (افشار نژاد) 1401/4/14
193,840
0
کابل افشان 2.5 *3  خراسان (افشار نژاد) خراسان (افشار نژاد) 1401/4/14
272,100
0
کابل افشان 4 *2  خراسان (افشار نژاد) خراسان (افشار نژاد) 1401/4/14
296,670
0
کابل افشان 4 *3  خراسان (افشار نژاد) خراسان (افشار نژاد) 1401/4/14
409,510
0
کابل افشان 4 *4  خراسان (افشار نژاد) خراسان (افشار نژاد) 1401/4/14
525,080
0
کابل افشان 6 *2  خراسان (افشار نژاد) خراسان (افشار نژاد) 1401/4/14
414,970
0
کابل افشان 6 *3  خراسان (افشار نژاد) خراسان (افشار نژاد) 1401/4/14
586,960
0

قیمت کابل افشان البرز الکتریک نور

|

آخرین بروزرسانی : امروز

نام کالا برند تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
کابل افشان ۱٫۵ *۳  البرز الکتریک نور البرز الکتریک نور 1401/4/14
174,200
0
کابل افشان ۱٫۵ *۴  البرز الکتریک نور البرز الکتریک نور 1401/4/14
224,690
0
کابل افشان ۱٫۵ *۵  البرز الکتریک نور البرز الکتریک نور 1401/4/14
282,600
0
کابل افشان ۲٫۵ *۳  البرز الکتریک نور البرز الکتریک نور 1401/4/14
273,270
0
کابل افشان ۲٫۵ *۴  البرز الکتریک نور البرز الکتریک نور 1401/4/14
354,590
0
کابل افشان ۲٫۵ *۵  البرز الکتریک نور البرز الکتریک نور 1401/4/14
444,090
0
کابل افشان ۴ *۳  البرز الکتریک نور البرز الکتریک نور 1401/4/14
421,290
0
کابل افشان ۴ *۴  البرز الکتریک نور البرز الکتریک نور 1401/4/14
556,090
0
کابل افشان ۴ *۵  البرز الکتریک نور البرز الکتریک نور 1401/4/14
682,470
0
کابل افشان ۶ *۳  البرز الکتریک نور البرز الکتریک نور 1401/4/14
613,670
0
کابل افشان ۶ *۴  البرز الکتریک نور البرز الکتریک نور 1401/4/14
809,570
0
کابل افشان ۶ *۵  البرز الکتریک نور البرز الکتریک نور 1401/4/14
986,360
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.