سیم و کابل

کابل افشان شیلد دار

کابل شیلد دار خراسان (افشار نژاد)

|

آخرین بروزرسانی : امروز

نام کالا تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
کابل شیلد دار 1*2 خراسان (افشار نژاد) 1401/4/14
131,050
0
کابل شیلد دار 1*3 خراسان (افشار نژاد) 1401/4/14
166,540
0
کابل شیلد دار 1.5*2 خراسان (افشار نژاد) 1401/4/14
162,900
0
کابل شیلد دار 1.5*3 خراسان (افشار نژاد) 1401/4/14
216,590
0
کابل شیلد دار 2.5*2 خراسان (افشار نژاد) 1401/4/14
241,160
0
کابل شیلد دار 2.5*3 خراسان (افشار نژاد) 1401/4/14
327,610
0

کابل شیلد دار البرز الکتریک نور

|

آخرین بروزرسانی : امروز

نام کالا تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
کابل شیلد دار 1.5*3 البرز الکتریک نور 1401/4/14
221,310
0
کابل شیلد دار 1*2 البرز الکتریک نور 1401/4/14
137,620
0
کابل شیلد دار 1.5*4 البرز الکتریک نور 1401/4/14
276,360
0
کابل شیلد دار 2.5*2 البرز الکتریک نور 1401/4/14
235,920
0
کابل شیلد دار 1.5*2 البرز الکتریک نور 1401/4/14
163,900
0
کابل شیلد دار 2.5*3 البرز الکتریک نور 1401/4/14
331,180
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.