الکترود

سیم جوش

سیم جوش آما

|

آخرین بروزرسانی : امروز

سایز برند حالت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1.6 آما رول کیلوگرم 1401/4/14
532,550
0
2.4 آما رول کیلوگرم 1401/4/14
532,550
0
1.2 آما بسته کیلوگرم 1401/4/14
532,550
0

سیم جوش میکا

|

آخرین بروزرسانی : امروز

سایز برند حالت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
2.4 میکا رول کیلوگرم 1401/4/14
513,780
0
1.6 میکا رول کیلوگرم 1401/4/14
513,780
0
1.2 میکا رول کیلوگرم 1401/4/14
509,990
0

سیم جوش فیلارک

|

آخرین بروزرسانی : امروز

سایز برند حالت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
2.4 فیلارک رول کیلوگرم 1401/4/14
513,780
0
1.6 فیلارک رول کیلوگرم 1401/4/14
513,780
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.