سیم بکسل

سیم بکسل آسانسوری

سیم بکسل آسانسوری 8*19

|

آخرین بروزرسانی : امروز

نام کالا ضخامت تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
سیم بکسل آسانسوری 19*8 نیمه فولادی 8 گوستاولف 8 1401/4/14
825,000
0
سیم بکسل آسانسوری 19*8 نیمه فولادی 10 گوستاولف 10 1401/4/14
1,070,000
0
سیم بکسل آسانسوری 19*8 نیمه فولادی 11 گوستاولف 11 1401/4/14
1,330,000
0
سیم بکسل آسانسوری 19*8 نیمه فولادی 13 گوستاولف 13 1401/4/14
1,460,000
0
سیم بکسل آسانسوری 19*8 فولاد 8 گوستاولف 8 1401/4/14
858,000
0
سیم بکسل آسانسوری 19*8 فولاد 10 گوستاولف 10 1401/4/14
1,090,000
0
سیم بکسل آسانسوری 19*8 کنف 8 8 1401/4/14
195,000
0
سیم بکسل آسانسوری 19*8 کنف 10 10 1401/4/14
250,000
0
سیم بکسل آسانسوری 19*8 فولاد 8 8 1401/4/14
380,000
0
سیم بکسل آسانسوری 19*8 کنف 12 12 1401/4/14
320,000
0
سیم بکسل آسانسوری 19*8 فولاد 10 10 1401/4/14
430,000
0
سیم بکسل آسانسوری 19*8 فولاد 12 12 1401/4/14
450,000
0
سیم بکسل آسانسوری 19*8 کنف 10 گوستاولف 10 1401/4/14
660,000
0
سیم بکسل آسانسوری 19*8 کنف 11 گوستاولف 11 1401/4/14
785,000
0
سیم بکسل آسانسوری 19*8 کنف 12 گوستاولف 12 1401/4/14
793,000
0
سیم بکسل آسانسوری 19*8 کنف 8 طرح گوستاولف 8 1401/4/14
380,000
0
سیم بکسل آسانسوری 19*8 کنف 11 طرح گوستاولف 11 1401/4/14
500,000
0
سیم بکسل آسانسوری 19*8 فولاد 8 طرح گوستاولف 8 1401/4/14
490,000
0
سیم بکسل آسانسوری 19*8 نیمه فولادی 8 طرح گوستاولف 8 1401/4/14
480,000
0
سیم بکسل آسانسوری 19*8 کنف 10 طرح گوستاولف 10 1401/4/14
480,000
0
سیم بکسل آسانسوری 19*8 فولاد 11 11 1401/4/14
440,000
0
سیم بکسل آسانسوری 19*8 کنف 11 11 1401/4/14
300,000
0
سیم بکسل آسانسوری 19*8 فولاد 13 13 1401/4/14
470,000
0
سیم بکسل آسانسوری 19*8 کنف 13 13 1401/4/14
350,000
0

سیم بکسل آسانسوری 8*25

|

آخرین بروزرسانی : امروز

نام کالا ضخامت تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
سیم بکسل آسانسوری 25*8 فولاد 28 28 1401/4/14
3,980,000
0
سیم بکسل آسانسوری 25*8 فولاد 14 14 1401/4/14
920,000
0

سیم بکسل آسانسوری 8*36

|

آخرین بروزرسانی : امروز

نام کالا ضخامت تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
سیم بکسل آسانسوری 36*8 فولاد 20 20 1401/4/14
1,600,000
0
سیم بکسل آسانسوری 36*8 فولاد 11 11 1401/4/14
600,000
0
سیم بکسل آسانسوری 36*8 فولاد 8 8 1401/4/14
450,000
0
سیم بکسل آسانسوری 36*8 فولاد 12 12 1401/4/14
620,000
0
سیم بکسل آسانسوری 36*8 فولاد 10 10 1401/4/14
550,000
0
سیم بکسل آسانسوری 36*8 فولاد 14 14 1401/4/14
950,000
0
سیم بکسل آسانسوری 36*8 فولاد 13 13 1401/4/14
650,000
0
سیم بکسل آسانسوری 36*8 فولاد 16 16 1401/4/14
1,200,000
0
سیم بکسل آسانسوری 36*8 فولاد 18 18 1401/4/14
1,550,000
0
سیم بکسل آسانسوری 36*8 فولاد 9 9 1401/4/14
500,000
0
سیم بکسل آسانسوری 36*8 فولاد 15 15 1401/4/14
1,150,000
0
سیم بکسل آسانسوری 36*8 فولاد 25 25 1401/4/14
2,550,000
0
سیم بکسل آسانسوری 36*8 فولاد 22 22 1401/4/14
1,700,000
0
سیم بکسل آسانسوری 36*8 فولاد 26 26 1401/4/14
2,650,000
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.