سیم و کابل

سیم افشان

قیمت سیم افشان خراسان (افشار نژاد)

|

آخرین بروزرسانی : امروز

نام کالا ضخامت تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
سیم افشان 1 خراسان (افشار نژاد) 1 1401/4/14
30,490
0
سیم افشان 1.5 خراسان (افشار نژاد) 1.5 1401/4/14
43,690
0
سیم افشان 2.5 خراسان (افشار نژاد) 2.5 1401/4/14
71,440
0
سیم افشان 4 خراسان (افشار نژاد) 4 1401/4/14
111,940
0
سیم افشان 6 خراسان (افشار نژاد) 6 1401/4/14
163,810
0
سیم افشان 10 خراسان (افشار نژاد) 10 1401/4/14
289,390
0
سیم افشان 16 خراسان (افشار نژاد) 16 1401/4/14
448,640
0
سیم افشان 25 خراسان (افشار نژاد) 25 1401/4/14
687,060
0
سیم افشان 35 خراسان (افشار نژاد) 35 1401/4/14
964,610
0
سیم افشان 185 خراسان (افشار نژاد) 185 1401/4/14
5,086,920
0
سیم افشان 240 خراسان (افشار نژاد) 240 1401/4/14
6,734,030
0
سیم افشان 300 خراسان (افشار نژاد) 300 1401/4/14
8,417,530
0

قیمت سیم افشان البرز الکتریک نور

|

آخرین بروزرسانی : امروز

نام کالا ضخامت تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
سیم افشان 1 البرز الکتریک نور 1 1401/4/14
34,210
0
سیم افشان 1.5 البرز الکتریک نور 1.5 1401/4/14
46,200
0
سیم افشان 2.5 البرز الکتریک نور 2.5 1401/4/14
69,300
0
سیم افشان 4 البرز الکتریک نور 4 1401/4/14
115,490
0
سیم افشان 6 البرز الکتریک نور 6 1401/4/14
178,070
0
سیم افشان 10 البرز الکتریک نور 10 1401/4/14
303,330
0
سیم افشان 16 البرز الکتریک نور 16 1401/4/14
484,200
0
سیم افشان 25 البرز الکتریک نور 25 1401/4/14
746,500
0
سیم افشان 35 البرز الکتریک نور 35 1401/4/14
1,013,320
0
سیم افشان 50 البرز الکتریک نور 50 1401/4/14
1,502,560
0
سیم افشان 70 البرز الکتریک نور 70 1401/4/14
2,113,700
0
سیم افشان 95 البرز الکتریک نور 95 1401/4/14
2,815,840
0
سیم افشان 120 البرز الکتریک نور 120 1401/4/14
3,497,190
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.