اتصالات

سه راه

سه راه بنکن

|

آخرین بروزرسانی : امروز

سایز رده نوع برند انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1/2 1 اینچ 40 مانیسمان بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
938,540
0
1/2 2 اینچ 40 مانیسمان بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
2,321,110
0
1/4 1 اینچ 40 مانیسمان بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
696,340
0
3/4 اینچ 40 مانیسمان بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
363,310
0
1 اینچ 40 مانیسمان بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
504,590
0
1/2 اینچ 40 مانیسمان بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
333,030
0
10 اینچ 40 مانیسمان بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
35,321,110
0
2 اینچ 40 مانیسمان بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
1,261,470
0
3 اینچ 40 مانیسمان بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
2,977,070
0
4 اینچ 40 مانیسمان بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
4,642,210
0
5 اینچ 40 مانیسمان بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
7,366,980
0
6 اینچ 40 مانیسمان بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
11,100,920
0
8 اینچ 40 مانیسمان بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
19,678,900
0

سه راه ایران اتصال

|

آخرین بروزرسانی : امروز

سایز رده نوع برند انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1/2 1 اینچ درزدار ایران اتصال بنگاه تهران 1401/4/14
220,190
0
1/2 2 اینچ درزدار ایران اتصال بنگاه تهران 1401/4/14
522,940
0
1/4 1 اینچ درزدار ایران اتصال بنگاه تهران 1401/4/14
169,730
0
3/4 اینچ درزدار ایران اتصال بنگاه تهران 1401/4/14
76,610
0
1 اینچ درزدار ایران اتصال بنگاه تهران 1401/4/14
111,930
0
1/2 اینچ درزدار ایران اتصال بنگاه تهران 1401/4/14
58,720
0
2 اینچ درزدار ایران اتصال بنگاه تهران 1401/4/14
321,110
0
3 اینچ درزدار ایران اتصال بنگاه تهران 1401/4/14
651,380
0
4 اینچ درزدار ایران اتصال بنگاه تهران 1401/4/14
1,211,010
0
5 اینچ درزدار ایران اتصال بنگاه تهران 1401/4/14
1,926,610
0
6 اینچ درزدار ایران اتصال بنگاه تهران 1401/4/14
3,119,270
0
8 اینچ درزدار ایران اتصال بنگاه تهران 1401/4/14
5,963,310
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.