اتصالات

سردنده

سردنده بنگاه تهران

|

آخرین بروزرسانی : امروز

سایز نوع برند انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1/2 1 اینچ مانیسمان ایران اتصال بنگاه تهران 1401/4/14
92,670
0
1/2 1 اینچ درزدار ایران اتصال بنگاه تهران 1401/4/14
79,820
0
1/2 2 اینچ مانیسمان ایران اتصال بنگاه تهران 1401/4/14
227,530
0
1/2 2 اینچ درزدار ایران اتصال بنگاه تهران 1401/4/14
180,740
0
1/4 1 اینچ مانیسمان ایران اتصال بنگاه تهران 1401/4/14
82,570
0
1/4 1 اینچ درزدار ایران اتصال بنگاه تهران 1401/4/14
71,560
0
3/4 اینچ درزدار ایران اتصال بنگاه تهران 1401/4/14
33,950
0
3/4 اینچ مانیسمان ایران اتصال بنگاه تهران 1401/4/14
53,220
0
1 اینچ درزدار ایران اتصال بنگاه تهران 1401/4/14
47,710
0
1 اینچ مانیسمان ایران اتصال بنگاه تهران 1401/4/14
63,310
0
1/2 اینچ درزدار ایران اتصال بنگاه تهران 1401/4/14
29,360
0
1/2 اینچ مانیسمان ایران اتصال بنگاه تهران 1401/4/14
44,960
0
2 اینچ درزدار ایران اتصال بنگاه تهران 1401/4/14
110,100
0
2 اینچ مانیسمان ایران اتصال بنگاه تهران 1401/4/14
122,940
0
3 اینچ درزدار ایران اتصال بنگاه تهران 1401/4/14
233,950
0
3 اینچ مانیسمان ایران اتصال بنگاه تهران 1401/4/14
299,090
0
4 اینچ درزدار ایران اتصال بنگاه تهران 1401/4/14
357,800
0
4 اینچ مانیسمان ایران اتصال بنگاه تهران 1401/4/14
587,160
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.