تجهیزات

تخته روسی

قیمت تخته روسی 4 متری

|

آخرین بروزرسانی : امروز

سایز ضخامت حالت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
18 2.5 4 متری عدد 1401/4/14
2,419,440
0
30 5 4 متری عدد 1401/4/14
8,105,100
0
28 5 4 متری عدد 1401/4/14
7,621,210
0
20 2.5 4 متری عدد 1401/4/14
2,721,870
0
25 5 4 متری عدد 1401/4/14
6,774,410
0
15 2.5 4 متری عدد 1401/4/14
2,056,520
0
22 5 4 متری عدد 1401/4/14
6,048,580
0
20 5 4 متری عدد 1401/4/14
5,443,730
0
18 5 4 متری عدد 1401/4/14
4,838,870
0

قیمت تخته روسی 6 متری

|

آخرین بروزرسانی : امروز

سایز ضخامت حالت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
30 5 6 متری عدد 1401/4/14
12,097,160
0
15 2.5 6 متری عدد 1401/4/14
3,024,290
0
20 2.5 6 متری عدد 1401/4/14
4,113,040
0
18 2.5 6 متری عدد 1401/4/14
3,629,150
0
20 5 6 متری عدد 1401/4/14
8,105,100
0
18 5 6 متری عدد 1401/4/14
7,258,300
0
22 5 6 متری عدد 1401/4/14
8,951,900
0
28 5 6 متری عدد 1401/4/14
11,371,330
0
25 5 6 متری عدد 1401/4/14
10,161,620
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.