اتصالات

تبدیل

تبدیل بنکن

|

آخرین بروزرسانی : امروز

سایز رده نوع برند انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
2*8 اینچ 40 مانیسمان بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
10,899,090
0
3*8 اینچ 40 مانیسمان بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
7,467,890
0
1*1/2 1 اینچ 40 مانیسمان بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
343,120
0
1*1/2 2 اینچ 40 مانیسمان بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
1,281,660
0
1*1/4 1 اینچ 40 مانیسمان بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
257,340
0
1*2 اینچ 40 مانیسمان بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
575,230
0
1*3 اینچ 40 مانیسمان بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
1,614,680
0
1/2 1*1/2 2 اینچ 40 مانیسمان بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
857,800
0
1/2 1*2 اینچ 40 مانیسمان بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
454,130
0
1/2 1*3 اینچ 40 مانیسمان بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
1,211,010
0
1/2 1*4 اینچ 40 مانیسمان بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
1,967,890
0
1/2 2*3 اینچ 40 مانیسمان بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
948,630
0
1/2 2*6 اینچ 40 مانیسمان بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
4,238,540
0
1/2*1 اینچ 40 مانیسمان بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
267,440
0
1/2*1/4 1 اینچ 40 مانیسمان بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
433,950
0
1/2*3/4 اینچ 40 مانیسمان بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
171,560
0
1/4 1*1/2 1 اینچ 40 مانیسمان بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
327,990
0
1/4 1*1/2 2 اینچ 40 مانیسمان بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
1,009,180
0
1/4 1*2 اینچ 40 مانیسمان بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
474,320
0
1/4 1*3 اینچ 40 مانیسمان بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
1,362,390
0
1/4 1*4 اینچ 40 مانیسمان بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
2,220,190
0
2*1/2 2 اینچ 40 مانیسمان بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
787,160
0
2*3 اینچ 40 مانیسمان بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
1,009,180
0
2*4 اینچ 40 مانیسمان بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
1,715,600
0
3*4 اینچ 40 مانیسمان بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
1,433,030
0
3*5 اینچ 40 مانیسمان بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
2,522,940
0
3*6 اینچ 40 مانیسمان بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
3,834,870
0
3/4*1 اینچ 40 مانیسمان بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
247,250
0
3/4*1/2 1 اینچ 40 مانیسمان بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
444,040
0
3/4*1/4 1 اینچ 40 مانیسمان بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
302,760
0
3/4*2 اینچ 40 مانیسمان بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
706,430
0
4*5 اینچ 40 مانیسمان بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
2,321,110
0
4*6 اینچ 40 مانیسمان بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
3,633,030
0
4*8 اینچ 40 مانیسمان بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
6,912,850
0
5*6 اینچ 40 مانیسمان بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
3,330,280
0
5*8 اینچ 40 مانیسمان بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
6,357,800
0
6*8 اینچ 40 مانیسمان بنکن بنگاه تهران 1401/4/14
5,752,300
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.