الکترود

الکترود

قیمت الکترود آما

|

آخرین بروزرسانی : امروز

سایز استاندارد برند حالت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
4 E6013 آما بسته کیلوگرم 1401/4/14
447,800
0
5 E6013 آما بسته کیلوگرم 1401/4/14
447,940
0
2 E7018 آما بسته کیلوگرم 1401/4/14
847,600
0
2 E6013 آما بسته کیلوگرم 1401/4/14
490,830
0
2.5 E6013 آما بسته کیلوگرم 1401/4/14
494,180
0
3 E6013 آما بسته کیلوگرم 1401/4/14
447,900
0

قیمت الکترود میکا

|

آخرین بروزرسانی : امروز

سایز استاندارد برند حالت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
2 E7018 میکا بسته کیلوگرم 1401/4/14
627,120
0
2 E6013 میکا بسته کیلوگرم 1401/4/14
500,280
0
3 E6013 میکا بسته کیلوگرم 1401/4/14
438,170
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.