لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه صنعتی

|

آخرین بروزرسانی : امروز

سایز ضخامت (mm) حالت استاندارد تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1/2 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/13
315,510
-5.0%
3/4 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/13
315,510
-5.0%
1 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/13
312,020
-5.0%
1/2 1 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/13
310,280
-5.0%
1/4 1 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/13
310,280
-5.0%
2 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/13
307,670
-5.0%
1/2 2 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/13
307,670
-5.0%
3 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/13
307,670
-5.0%
4 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/13
307,670
-5.0%
1/2 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/13
308,540
-5.0%
3/4 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/13
306,790
-5.0%
1 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/13
301,560
-5.0%
1/2 1 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/13
298,080
-5.0%
1/4 1 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/13
298,080
-5.0%
2 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/13
298,080
-5.0%
1/2 2 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/13
298,080
-5.0%
3 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/13
298,080
-5.0%
4 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/13
298,080
-5.0%
2 اینچ 3 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/13
292,850
-5.0%
1/2 2 اینچ 3 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/13
292,850
-5.0%
3 اینچ 3 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/13
292,850
-5.0%
4 اینچ 3 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/13
292,850
-5.0%

قیمت های اعلام شده روزهای پیشین

نمایش قیمت با ارزش افزوده

لوله گالوانیزه تست آب

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز ضخامت (mm) حالت استاندارد تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1/2 اینچ 2 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/13
357,800
0
3/4 اینچ 2 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/13
357,800
0
1 اینچ 2 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/13
348,630
0
2 اینچ 2.31 6 متری تست آب کارخانه شاخه 1401/4/13
11,305,330
0
1/2 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/13
348,630
0
3/4 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/13
348,630
0
1 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/13
339,450
0
1/2 1 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/13
339,450
0
1/2 1 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/13
339,450
0
1/4 1 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/13
339,450
0
1/4 1 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/13
339,450
0
2 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/13
339,450
0
1 اینچ 3 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/13
333,030
0
1/2 1 اینچ 3 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/13
333,030
0
1 1/4 اینچ 3 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/13
333,030
0
2 اینچ 3 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/13
333,030
0
1/2 2 اینچ 3 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/13
333,030
0
3 اینچ 3 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/13
333,030
0
4 اینچ 3 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/13
333,030
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.