لوله درزدار

لوله کالوپ

لوله اسپیرال 16 اینچ

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز ضخامت برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
16 اینچ کالوپ کیلوگرم 1401/4/13
243,120
0

لوله اسپیرال 20 اینچ

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز ضخامت برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
20 اینچ کالوپ کیلوگرم 1401/4/13
243,120
0

لوله اسپیرال 24 اینچ

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز ضخامت برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
24 اینچ کالوپ کیلوگرم 1401/4/13
243,120
0

لوله اسپیرال 32 اینچ

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز ضخامت برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
32 اینچ کالوپ کیلوگرم 1401/4/13
243,120
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.