لوله درزدار

لوله درز مستقیم گاز خانگی

قیمت لوله درزدار ضخامت 2.5

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1/2 اینچ 2.5 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1401/4/13
262,390
0
3/4 اینچ 2.5 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1401/4/13
262,390
0

قیمت لوله درزدار ضخامت 2.8

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1 اینچ 2.8 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1401/4/13
262,390
0
1/4 1 اینچ 2.8 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1401/4/13
262,390
0

قیمت لوله درزدار ضخامت 3

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1 1/4 اینچ 3 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1401/4/13
262,390
0
1 اینچ 3 6 متری تست گاز خانگی بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/13
262,390
0
2 اینچ 3 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1401/4/13
262,390
0
1/2 2 اینچ 3 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1401/4/13
262,390
0

قیمت لوله درزدار ضخامت 3.5

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
2 اینچ 3.5 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1401/4/13
262,390
0
1/2 1 اینچ 3.5 6 متری تست گاز خانگی کارخانه کیلوگرم 1401/4/13
262,390
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.