لوله درزدار

لوله جدار چاه

قیمت لوله درزدار ضخامت 2.8

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1/2 اینچ 2.8 6 متری تست گاز API کارخانه کیلوگرم 1401/4/13
277,530
0

قیمت لوله درزدار ضخامت 2.9

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
3/4 اینچ 2.9 6 متری تست گاز API کارخانه کیلوگرم 1401/4/13
277,530
0
2 اینچ 2.9 6 متری تست گاز API کارخانه کیلوگرم 1401/4/13
275,230
0

قیمت لوله درزدار ضخامت 3

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1 اینچ 3 6 متری تست گاز API کارخانه کیلوگرم 1401/4/13
275,230
0

قیمت لوله درزدار ضخامت 3.3

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1 اینچ 3.3 6 متری تست گاز API کارخانه کیلوگرم 1401/4/13
275,230
0

قیمت لوله درزدار ضخامت 3.6

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1/4 1 اینچ 3.6 6 متری تست گاز API کارخانه کیلوگرم 1401/4/13
275,230
0

قیمت لوله درزدار ضخامت 3.7

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز ضخامت حالت استاندارد محل تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1/2 1 اینچ 3.7 6 متری تست گاز API کارخانه کیلوگرم 1401/4/13
275,230
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.