لوله درزدار

تخته روسی

قیمت تخته روسی 4 متری

|

آخرین بروزرسانی : امروز

سایز ضخامت حالت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
18 2.5 4 متری عدد 1401/4/13
2,419,440
+5.0%
20 2.5 4 متری عدد 1401/4/13
2,721,870
+5.0%
28 5 4 متری عدد 1401/4/13
7,621,210
+5.0%
30 5 4 متری عدد 1401/4/13
8,105,100
+5.0%
25 5 4 متری عدد 1401/4/13
6,774,410
+5.0%
15 2.5 4 متری عدد 1401/4/13
2,056,520
+5.0%
22 5 4 متری عدد 1401/4/13
6,048,580
+5.0%
20 5 4 متری عدد 1401/4/13
5,443,730
+5.0%
18 5 4 متری عدد 1401/4/13
4,838,870
+5.0%

قیمت تخته روسی 6 متری

|

آخرین بروزرسانی : امروز

سایز ضخامت حالت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
30 5 6 متری عدد 1401/4/13
12,097,160
+5.0%
20 2.5 6 متری عدد 1401/4/13
4,113,040
+5.0%
15 2.5 6 متری عدد 1401/4/13
3,024,290
+5.0%
18 2.5 6 متری عدد 1401/4/13
3,629,150
+5.0%
18 5 6 متری عدد 1401/4/13
7,258,300
+5.0%
20 5 6 متری عدد 1401/4/13
8,105,100
+5.0%
22 5 6 متری عدد 1401/4/13
8,951,900
+5.0%
28 5 6 متری عدد 1401/4/13
11,371,330
+5.0%
25 5 6 متری عدد 1401/4/13
10,161,620
+5.0%

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.