چهارپهلو

چهارپهلو ترانس

چهارپهلو ترانس

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

حالت سایز تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
ترانس 4*4 بنگاه تهران 1401/4/12
336,700
0
ترانس 4*4 1401/4/12
336,240
0
ترانس 5*5 بنگاه تهران 1401/4/12
336,700
0
ترانس 6*6 بنگاه تهران 1401/4/12
336,700
0
ترانس 8*8 بنگاه تهران 1401/4/12
272,480
0
ترانس 10*10 بنگاه تهران 1401/4/12
226,610
0
ترانس 12*12 بنگاه تهران 1401/4/12
226,610
0
ترانس 14*14 بنگاه تهران 1401/4/12
226,610
0
ترانس 16*16 بنگاه تهران 1401/4/12
226,610
0
ترانس 18*18 بنگاه تهران 1401/4/12
226,610
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.