پروفیل

پروفیل z

قیمت پروفیل Z ضخامت 2.5 میل

ارتفاع ضخامت(mm) طول(m) واحد تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
Z*14 2.5 6 متری کیلوگرم تهران 1401/4/12
222,940
0
Z*16 2.5 6 متری کیلوگرم تهران 1401/4/12
222,940
0
Z*16 2.5 6 متری کیلوگرم اصفهان 1401/4/12
216,520
0
Z*18 2.5 6 متری کیلوگرم تهران 1401/4/12
213,770
0
Z*18 2.5 طول سفارشی کیلوگرم اصفهان 1401/4/12
216,520
0
Z*20 2.5 6 متری کیلوگرم تهران 1401/4/12
222,940
0
Z*20 2.5 طول سفارشی کیلوگرم اصفهان 1401/4/12
216,520
0
Z*22 2.5 طول سفارشی کیلوگرم اصفهان 1401/4/12
216,520
0
Z*22 2.5 6 متری کیلوگرم تهران 1401/4/12
222,940
0

قیمت پروفیل Z ضخامت 3 میل

ارتفاع ضخامت(mm) طول(m) واحد تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
Z*14 3 6 متری کیلوگرم تهران 1401/4/12
222,940
0
Z*16 3 6 متری کیلوگرم تهران 1401/4/12
222,940
0
Z*16 3 6 متری کیلوگرم اصفهان 1401/4/12
216,520
0
Z*18 3 6 متری کیلوگرم تهران 1401/4/12
213,770
0
Z*18 3 طول سفارشی کیلوگرم اصفهان 1401/4/12
216,520
0
Z*20 3 6 متری کیلوگرم تهران 1401/4/12
222,940
0
Z*20 3 طول سفارشی کیلوگرم اصفهان 1401/4/12
216,520
0
Z*22 3 6 متری کیلوگرم تهران 1401/4/12
222,940
0
Z*22 3 طول سفارشی کیلوگرم اصفهان 1401/4/12
216,520
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.