پروفیل

پروفیل گالوانیزه

قیمت پروفیل گالوانیزه 2

|

آخرین بروزرسانی : امروز

سایز(mm) ضخامت(mm) طول(m) واحد تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
20*20 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
340,370
0
20*30 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
340,370
0
30*30 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
337,620
0
40*20 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
337,620
0
40*40 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
337,620
0
50*30 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
337,620
0
50*50 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
337,620
0
60*40 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
337,620
0
60*60 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
337,620
0
70*70 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
337,620
0
80*80 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
337,620
0
80*40 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
337,620
0
90*90 2 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
337,620
0

قیمت پروفیل گالوانیزه 2/5

|

آخرین بروزرسانی : امروز

سایز(mm) ضخامت(mm) طول(m) واحد تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
30*30 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
318,350
0
40*20 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
318,350
0
40*40 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
318,350
0
50*30 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
318,350
0
50*50 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
318,350
0
60*40 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
318,350
0
60*60 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
318,350
0
70*70 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
318,350
0
80*80 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
322,020
0
80*40 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
318,350
0
90*90 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
322,020
0
100*100 2.5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
322,020
0

قیمت پروفیل گالوانیزه 3

|

آخرین بروزرسانی : امروز

سایز(mm) ضخامت(mm) طول(m) واحد تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
40*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
311,010
0
50*50 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
311,010
0
60*60 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
311,010
0
60*120 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
311,010
0
70*70 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
311,010
0
80*80 3 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
314,680
0
80*40 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
311,010
0
90*90 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
314,680
0
100*100 3 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
314,680
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.