پروفیل

پروفیل استنلس استیل صنعتی

پروفیل استنلس استیل صنعتی آلیاژ 304

|

آخرین بروزرسانی : امروز

ابعاد ضخامت آلیاژ حالت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
100*100 2 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
1,458,900
0
100*100 3 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
1,458,900
0
100*50 3 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
1,458,900
0
20*20 1 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
1,458,900
0
20*20 1.5 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
1,458,900
0
20*20 2 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
1,458,900
0
20*30 1.5 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
1,458,900
0
20*30 2 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
1,458,900
0
20*40 1.5 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
1,458,900
0
20*40 2 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
1,458,900
0
25*50 1.5 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
1,458,900
0
30*30 1.5 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
1,458,900
0
30*30 2 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
1,458,900
0
40*40 1 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
1,458,900
0
40*40 2 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
1,458,900
0
40*40 2.5 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
1,458,900
0
40*60 3 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
1,458,900
0
40*80*2 2 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
1,458,900
0
60*60 1.5 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
1,458,900
0
80 *80 3 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
1,458,900
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.