ورق گرم

ورق ST52

قیمت ورق ST52 6

|

آخرین بروزرسانی : امروز

کارخانه وضعیت ابعاد انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
فولاد مبارکه رول 1500 کارخانه 1401/4/12
215,140
0
فولاد مبارکه شیت 6000*1500 بنگاه تهران 1401/4/12
224,320
0

قیمت ورق ST52 8

|

آخرین بروزرسانی : امروز

کارخانه وضعیت ابعاد انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
فولاد مبارکه رول 1500 کارخانه 1401/4/12
215,140
0
فولاد مبارکه شیت 6000*1500 بنگاه تهران 1401/4/12
224,320
0

قیمت ورق ST52 10

|

آخرین بروزرسانی : امروز

کارخانه وضعیت ابعاد انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
فولاد مبارکه رول 1500 کارخانه 1401/4/12
214,680
0
فولاد مبارکه شیت 6000*1500 بنگاه تهران 1401/4/12
224,320
0
اکسین اهواز فابريك 2000*6000 کارخانه 1401/4/12
270,650
-1.0%

قیمت ورق ST52 12

|

آخرین بروزرسانی : امروز

کارخانه وضعیت ابعاد انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
اکسین اهواز شيت 2000*6000 کارخانه 1401/4/12
270,650
-0.7%
فولاد مبارکه شیت 6000*1500 بنگاه تهران 1401/4/12
224,320
0
فولاد مبارکه رول 1500 کارخانه 1401/4/12
214,680
0

قیمت ورق ST52 15

|

آخرین بروزرسانی : امروز

کارخانه وضعیت ابعاد انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
فولاد مبارکه رول 1500 کارخانه 1401/4/12
214,680
0
اکسین اهواز فابريك 2000*6000 کارخانه 1401/4/12
284,410
+2.6%
فولاد مبارکه شیت 6000*1500 بنگاه تهران 1401/4/12
224,320
0

قیمت ورق ST52 20

|

آخرین بروزرسانی : امروز

کارخانه وضعیت ابعاد انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
اکسین اهواز فابريك 6000*2000 کارخانه 1401/4/12
289,000
+2.9%

قیمت ورق ST52 25

|

آخرین بروزرسانی : امروز

کارخانه وضعیت ابعاد انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
اکسین اهواز فابريك 6000*2000 کارخانه 1401/4/12
269,730
+0.7%

قیمت ورق ST52 30

|

آخرین بروزرسانی : امروز

کارخانه وضعیت ابعاد انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
اکسین اهواز فابريك 6000*2000 کارخانه 1401/4/12
282,570
0

قیمت ورق ST52 35

|

آخرین بروزرسانی : امروز

کارخانه وضعیت ابعاد انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
اکسین اهواز فابريك 6000*2000 کارخانه 1401/4/12
290,830
+0.6%

قیمت ورق ST52 40

|

آخرین بروزرسانی : امروز

کارخانه وضعیت ابعاد انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
اکسین اهواز فابريك 6000*2000 کارخانه 1401/4/12
281,660
-0.3%

قیمت ورق ST52 50

|

آخرین بروزرسانی : امروز

کارخانه وضعیت ابعاد انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
اکسین اهواز فابريك 2000*6000 کارخانه 1401/4/12
284,410
0

قیمت ورق ST52 12

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

کارخانه وضعیت ابعاد انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
اکسین اهواز فابريك 12000*2000 بنگاه تهران 1401/3/21
272,480
-1.7%

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.