ورق گرم

ورق A516

قیمت ورق A516 6

|

آخرین بروزرسانی : امروز

گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
Gr 70 6 6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1401/4/12
227,070
0
Gr 70 6 1500 فولاد مبارکه رول کارخانه 1401/4/12
218,350
0

قیمت ورق A516 8

|

آخرین بروزرسانی : امروز

گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
Gr 70 8 6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1401/4/12
227,070
0
Gr 70 8 1500 فولاد مبارکه رول کارخانه 1401/4/12
218,350
0

قیمت ورق A516 10

|

آخرین بروزرسانی : امروز

گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
Gr 70 10 1500 فولاد مبارکه رول کارخانه 1401/4/12
218,350
0
Gr 70 10 6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1401/4/12
227,070
0

قیمت ورق A516 12

|

آخرین بروزرسانی : امروز

گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
Gr 70 12 6000*1500 فولاد مبارکه شيت بنگاه تهران 1401/4/12
227,070
0
Gr 70 12 1500 فولاد مبارکه رول کارخانه 1401/4/12
218,350
0

قیمت ورق A516 15

|

آخرین بروزرسانی : امروز

گرید ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
Gr 70 15 1500 فولاد مبارکه رول کارخانه 1401/4/12
218,350
0
Gr 70 15 6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1401/4/12
227,070
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.