ورق گرم

ورق ضد سایش

ورق ضد سایش 10

|

آخرین بروزرسانی : امروز

ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 6000*2000 اکسین اهواز فابريك بنگاه تهران 1401/4/12
370,650
0
10 6000*1200 قطعات فابريك کارخانه 1401/4/12
262,670
0
10 2000*6000 چینی شيت بنگاه تهران 1401/4/12
831,560
0

ورق ضد سایش 12

|

آخرین بروزرسانی : امروز

ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
12 2000*6000 اکسین اهواز فابريك بنگاه تهران 1401/4/12
370,650
0
12 6000*1200 قطعات فابريك کارخانه 1401/4/12
262,670
0
12 2000*6000 چینی شيت بنگاه تهران 1401/4/12
831,560
0

ورق ضد سایش 15

|

آخرین بروزرسانی : امروز

ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
15 2000*6000 چینی شيت بنگاه تهران 1401/4/12
831,560
0
15 6000*1200 قطعات فابريك کارخانه 1401/4/12
262,670
0
15 2000*6000 اکسین اهواز فابريك بنگاه تهران 1401/4/12
370,650
0

ورق ضد سایش 20

|

آخرین بروزرسانی : امروز

ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
20 2000*6000 اکسین اهواز فابريك بنگاه تهران 1401/4/12
361,380
0
20 6000*1200 قطعات فابريك کارخانه 1401/4/12
262,670
0

ورق ضد سایش 25

|

آخرین بروزرسانی : امروز

ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
25 2000*6000 چینی شيت بنگاه تهران 1401/4/12
831,560
0
25 6000*2000 اکسین اهواز فابريك بنگاه تهران 1401/4/12
361,380
0

ورق ضد سایش 30

|

آخرین بروزرسانی : امروز

ضخامت ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
30 6000*2000 اکسین اهواز فابريك بنگاه تهران 1401/4/12
361,380
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.