استیل، مسی، آلومینیوم

ورق آلومینیوم آجدار

قیمت ورق آلومینیوم آجدار نورد اراک

|

آخرین بروزرسانی : امروز

آلیاژ ضخامت (میل) حالت ابعاد برند انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
3105 1 شیت 1000*2000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1401/4/12
1,038,630
0
3105 1 شیت 1200*2500 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1401/4/12
1,038,630
0
3105 1.5 شیت 1000*2000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1401/4/12
1,038,630
0
3105 1.5 شیت 1200*2500 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1401/4/12
1,038,630
0
3105 2 شیت 1000*2000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1401/4/12
1,038,630
0
3105 2 شیت 1200*2500 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1401/4/12
1,038,630
0
3105 2.5 شیت 1000*2000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1401/4/12
1,038,630
0
3105 2.5 شیت 1200*2500 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1401/4/12
1,038,630
0
3105 3 شیت 1000*2000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1401/4/12
1,047,800
0
3105 3 شیت 1200*2500 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1401/4/12
1,047,800
0
3105 4 شیت 1000*2000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1401/4/12
1,047,800
0
3105 5 شیت 1000*2000 نورد آلومینیوم اراک بنگاه تهران 1401/4/12
1,047,800
0

قیمت ورق آلومینیوم آجدار آلومینیوم پارس

|

آخرین بروزرسانی : امروز

آلیاژ ضخامت (میل) حالت ابعاد برند انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1050 1 شیت 1000*2000 آلومینیوم پارس بنگاه تهران 1401/4/12
1,029,450
0
1050 1 شیت 1250*2500 آلومینیوم پارس بنگاه تهران 1401/4/12
1,029,450
0
1050 1.5 شیت 1000*2000 آلومینیوم پارس بنگاه تهران 1401/4/12
1,029,450
0
1050 1.5 شیت 1250*2500 آلومینیوم پارس بنگاه تهران 1401/4/12
1,029,450
0
1050 2 شیت 1000*2000 آلومینیوم پارس بنگاه تهران 1401/4/12
1,029,450
0
1050 2 شیت 1250*2500 آلومینیوم پارس بنگاه تهران 1401/4/12
1,029,450
0
1050 2.5 شیت 1000*2000 آلومینیوم پارس بنگاه تهران 1401/4/12
1,029,450
0
1050 2.5 شیت 1250*2500 آلومینیوم پارس بنگاه تهران 1401/4/12
1,029,450
0
1050 3 شیت 1000*2000 آلومینیوم پارس بنگاه تهران 1401/4/12
1,029,450
0
1050 3 شیت 1250*2500 آلومینیوم پارس بنگاه تهران 1401/4/12
1,029,450
0

قیمت ورق آلومینیوم آجدار پارس آلومان کار

|

آخرین بروزرسانی : امروز

آلیاژ ضخامت (میل) حالت ابعاد برند انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1050 1 شیت 1000*2000 پارس آلومان کار بنگاه تهران 1401/4/12
1,029,450
0
1050 2 شیت 1000*2000 پارس آلومان کار بنگاه تهران 1401/4/12
1,029,450
0
1050 3 شیت 1000*2000 پارس آلومان کار بنگاه تهران 1401/4/12
1,029,450
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.