ورق گرم

ورق آجدار

ورق آجدار 2

|

آخرین بروزرسانی : امروز

ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
عرض 1000 گیلان رول بنگاه تهران 1401/4/12
244,500
0

ورق آجدار 3

|

آخرین بروزرسانی : امروز

ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
عرض 1000 گیلان رول بنگاه تهران 1401/4/12
229,820
0
1250*2500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1401/4/12
256,430
0
6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1401/4/12
231,660
0

ورق آجدار 4

|

آخرین بروزرسانی : امروز

ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
عرض 1000 گیلان رول بنگاه تهران 1401/4/12
229,820
0
6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1401/4/12
231,660
0
1250*2500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1401/4/12
234,410
0

ورق آجدار 5

|

آخرین بروزرسانی : امروز

ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
عرض 1000 گیلان رول بنگاه تهران 1401/4/12
229,820
0
1250*2500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1401/4/12
229,820
0
6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1401/4/12
243,580
0

ورق آجدار 6

|

آخرین بروزرسانی : امروز

ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
عرض 1000 گیلان رول بنگاه تهران 1401/4/12
229,820
0
6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1401/4/12
231,660
0

ورق آجدار 8

|

آخرین بروزرسانی : امروز

ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1250 فولاد مبارکه رول بنگاه اصفهان 1401/4/12
234,410
0
6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1401/4/12
231,660
0

ورق آجدار 10

|

آخرین بروزرسانی : امروز

ابعاد کشور / کارخانه وضعیت انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1250 فولاد مبارکه رول بنگاه اصفهان 1401/4/12
243,580
0
6000*1500 فولاد مبارکه برش خورده بنگاه تهران 1401/4/12
240,830

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.