ناودانی

هم وزن اروپا

قیمت ناودانی هموزن اروپا

|

آخرین بروزرسانی : امروز

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
8 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
206,430
0
10 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
194,500
+0.5%
12 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
194,500
+0.5%
14 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
194,500
+0.9%
16 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
194,500
+0.9%
18 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
195,420
0
20 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
215,600
0
22 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
220,190
0
24 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
220,190
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.