استنلس استیل

نبشی استیل

نبشی و ناودانی استیل (نبشی استنلس استیل)

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز ضخامت آلیاژ حالت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
20*20 3 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
2,036,700
0
30*30 3 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
2,036,700
0
40*40 4 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
2,036,700
0
50*50 5 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
2,036,700
0
80*80 8 304 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
2,036,700
0

نبشی و ناودانی استیل (ناودانی استنلس استیل)

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز ضخامت آلیاژ حالت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
4 4 304L 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
2,129,590
0
5 5 304L 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
2,129,590
0
6 5 304L 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
2,129,590
0
8 5 304L 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
2,129,590
0
10 6 304L 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
2,129,590
0
12 6 304L 6 متری کیلوگرم 1401/4/12
2,129,590
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.