ناودانی

ناودانی ساختمانی

قیمت ناودانی ناب تبریز

|

آخرین بروزرسانی : امروز

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
181,660
0
10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
181,660
0
12 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
181,660
0
14 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
182,570
0
16 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
182,570
0

قیمت ناودانی شکفته

|

آخرین بروزرسانی : امروز

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
175,230
+2.1%
6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
187,160
+2.0%
8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
175,230
+3.0%
8 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
187,160
+2.0%
10 12 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
175,230
+2.1%
10 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
187,160
+2.0%
10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
175,230
+2.1%
12 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
189,910
+2.0%
14 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
192,670
+3.5%

قیمت ناودانی صنایع فولاد کوهپایه

|

آخرین بروزرسانی : امروز

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
5 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
181,010
+1.0%
6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
181,930
+1.0%

قیمت ناودانی فولاد البرز ایرانیان

|

آخرین بروزرسانی : امروز

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
14 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
194,500
-2.3%
18 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
195,420
-0.9%
20 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
215,600
-2.1%

قیمت ناودانی فولاد تهران

|

آخرین بروزرسانی : امروز

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
6 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
187,160
+2.0%
6 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
187,160
+9.1%
8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
187,160
+9.1%
8 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
194,500
+1.9%
10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
187,160
+9.1%
10 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
194,500
+1.9%

قیمت ناودانی فولاد فراد

|

آخرین بروزرسانی : امروز

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
186,240
+3.6%
8 6 متری کیلوگرم کارخانه 1401/4/12
186,240
+3.6%

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.