لوله استیل

لوله گالوانیزه

لوله گالوانیزه صنعتی

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز ضخامت (mm) حالت استاندارد تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1/2 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
332,120
0
3/4 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
332,120
0
1 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
328,450
0
1/2 1 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
326,610
0
1/4 1 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
326,610
0
2 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
323,860
0
1/2 2 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
323,860
0
3 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
323,860
0
4 اینچ 2 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
323,860
0
1/2 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
324,780
0
3/4 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
322,940
0
1 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
317,440
0
1/2 1 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
313,770
0
1/4 1 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
313,770
0
2 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
313,770
0
1/2 2 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
313,770
0
3 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
313,770
0
4 اینچ 2.5 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
313,770
0
2 اینچ 3 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
308,260
0
1/2 2 اینچ 3 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
308,260
0
3 اینچ 3 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
308,260
0
4 اینچ 3 6 متری صنعتی کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
308,260
0

لوله گالوانیزه تست آب

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز ضخامت (mm) حالت استاندارد تحویل واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
1/2 اینچ 2 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
357,800
0
3/4 اینچ 2 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
357,800
0
1 اینچ 2 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
348,630
0
2 اینچ 2.31 6 متری تست آب کارخانه شاخه 1401/4/12
11,305,330
0
1/2 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
348,630
0
3/4 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
348,630
0
1 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
339,450
0
1/2 1 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
339,450
0
1/2 1 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
339,450
0
1/4 1 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
339,450
0
1/4 1 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
339,450
0
2 اینچ 2.5 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
339,450
0
1 اینچ 3 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
333,030
0
1/2 1 اینچ 3 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
333,030
0
1 1/4 اینچ 3 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
333,030
0
2 اینچ 3 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
333,030
0
1/2 2 اینچ 3 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
333,030
0
3 اینچ 3 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
333,030
0
4 اینچ 3 6 متری تست آب کارخانه کیلوگرم 1401/4/12
333,030
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.