لوله استیل

لوله مسی

قیمت لوله مسی بنگاه تهران

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز ضخامت وضعیت طول تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
“3/8 0.81 کلاف 15 متری 1401/4/12
10,552,210
0
“1/2 0.75 کلاف 15 متری 1401/4/12
13,393,220
0
“3/8 0.75 کلاف 15 متری 1401/4/12
9,842,020
0
“1/2 0.81 کلاف 15 متری 1401/4/12
14,272,570
0
“7/8 0.81 کلاف 15 متری 1401/4/12
25,704,040
0
“5/8 0.81 کلاف 15 متری 1401/4/12
18,094,320
0
“1/4 0.75 کلاف 15 متری 1401/4/12
6,256,980
0
“3/4 0.75 کلاف 15 متری 1401/4/12
20,292,670
0
“5/8 0.75 کلاف 15 متری 1401/4/12
16,606,240
0
“1/2 0.75 کلاف 15 متری 1401/4/12
13,199,550
0
“1/4 0.75 کلاف 15 متری 1401/4/12
6,376,980
0
“3/4 0.75 کلاف 15 متری 1401/4/12
20,022,120
0
“3/8 0.75 کلاف 15 متری 1401/4/12
9,805,420
0
“5/8 0.75 کلاف 15 متری 1401/4/12
16,593,670
0
“1/2 0.81 کلاف 15 متری 1401/4/12
14,228,080
0
“3/8 0.81 کلاف 15 متری 1401/4/12
10,525,330
0
“5/8 0.81 کلاف 15 متری 1401/4/12
17,656,520
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.