لوله استیل

لوله جدار چاه

لوله جدار چاه 10

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز ضخامت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 اینچ 5 کیلوگرم 1401/4/12
251,380
0
10 اینچ 6 کیلوگرم 1401/4/12
251,380
0

لوله جدار چاه 12

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز ضخامت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
12 اینچ 5 کیلوگرم 1401/4/12
248,630
0
12 اینچ 5 کیلوگرم 1401/4/12
250,460
0
12 اینچ 6 کیلوگرم 1401/4/12
248,630
0
12 اینچ 6 کیلوگرم 1401/4/12
250,460
0

لوله جدار چاه 14

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز ضخامت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
14 اینچ 6 کیلوگرم 1401/4/12
250,460
0

لوله جدار چاه 16

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز ضخامت واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
16 اینچ 6 کیلوگرم 1401/4/12
251,380
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.