ورق سرد و پوشش دار

عرشه فولادی گالوانیزه

عرشه فولادی گالوانیزه هفت الماس

|

آخرین بروزرسانی : امروز

ضخامت (میل) برند انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.8 هفت الماس بنگاه تهران 1401/4/12
266,060
+0.7%
0.9 هفت الماس بنگاه تهران 1401/4/12
263,310
+0.7%
1 هفت الماس بنگاه تهران 1401/4/12
266,060
+0.7%
1.25 هفت الماس بنگاه تهران 1401/4/12
264,230
+0.7%

عرشه فولادی گالوانیزه شهر کرد

|

آخرین بروزرسانی : امروز

ضخامت (میل) برند انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.8 شهرکرد بنگاه تهران 1401/4/12
267,890
+0.7%
0.9 شهرکرد بنگاه تهران 1401/4/12
265,140
+0.7%
1 شهرکرد بنگاه تهران 1401/4/12
267,890
+0.7%
1.25 شهرکرد بنگاه تهران 1401/4/12
266,060
+0.7%

عرشه فولادی گالوانیزه کاشان

|

آخرین بروزرسانی : امروز

ضخامت (میل) برند انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.8 کاشان بنگاه تهران 1401/4/12
266,980
+0.7%
0.9 کاشان بنگاه تهران 1401/4/12
265,140
+0.7%
1 کاشان بنگاه تهران 1401/4/12
268,810
+0.7%
1.25 کاشان بنگاه تهران 1401/4/12
264,230
+0.7%

عرشه فولادی گالوانیزه تاراز

|

آخرین بروزرسانی : امروز

ضخامت (میل) برند انبار تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
0.8 تاراز بنگاه تهران 1401/4/12
266,980
+0.7%
0.9 تاراز بنگاه تهران 1401/4/12
266,060
+0.7%
1 تاراز بنگاه تهران 1401/4/12
267,890
+0.7%
1.25 تاراز بنگاه تهران 1401/4/12
266,060
+0.7%

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.