هاش

سبک

قیمت هاش HEA

|

آخرین بروزرسانی : روز های قبل

سایز استاندارد طول(m) محصول تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
16 HEA 12متری ذوب آهن بنگاه تهران 1401/4/12
307,340
0
18 HEA 12متری ذوب آهن بنگاه تهران 1401/4/12
284,410
0
14 HEA 12متری ذوب آهن بنگاه تهران 1401/4/12
229,360
0
20 HEA 12متری ذوب آهن بنگاه تهران 1401/4/12
229,360
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.