تیرآهن

تیرآهن 18

قیمت تیرآهن اهواز

|

آخرین بروزرسانی : امروز

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
18 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/4/12
33,669,730
+0.3%

قیمت تیرآهن یزد

|

آخرین بروزرسانی : امروز

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
18 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/4/12
33,669,730
0

قیمت تیرآهن ماهان

|

آخرین بروزرسانی : امروز

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
18 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/4/12
33,669,730
-0.8%

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.