تیرآهن

تیرآهن 14

قیمت تیرآهن فایکو

|

آخرین بروزرسانی : امروز

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
14 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/4/12
23,853,220
+2.8%

قیمت تیرآهن اهواز

|

آخرین بروزرسانی : امروز

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
14 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/4/12
22,477,070
-0.4%

قیمت تیرآهن یزد

|

آخرین بروزرسانی : امروز

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
14 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/4/12
22,935,780
+1.2%

قیمت تیرآهن بناب

|

آخرین بروزرسانی : امروز

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
14 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/4/12
22,477,070
0

قیمت تیرآهن ماهان

|

آخرین بروزرسانی : امروز

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
14 12 متری شاخه بنگاه تهران 1401/4/12
21,376,150
+1.3%

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.