ناودانی

اروپا

قیمت ناودانی اروپا

|

آخرین بروزرسانی : امروز

سایز حالت واحد محل تحویل تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
4 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
403,670
0
5 6 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
412,850
0
8 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
412,850
0
10 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
412,850
0
12 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
412,850
0
14 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
412,850
0
16 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
412,850
0
18 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
412,850
0
20 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
412,850
0
22 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
412,850
0
24 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
412,850
0
26 12 متری کیلوگرم 1401/4/12
412,850
0
28 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
431,200
0
30 12 متری کیلوگرم 1401/4/12
458,720
0
32 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
403,670
0
35 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
440,370
0
38 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
427,530
0
40 12 متری کیلوگرم بنگاه تهران 1401/4/12
431,200
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.