آجدار

کوثر اهواز

قیمت میلگرد اهواز

نام کالا تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
میلگرد آجدار کوثر اهواز 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1401/4/9
160,100
0
میلگرد آجدار کوثر اهواز 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1401/4/9
157,800
0
میلگرد آجدار کوثر اهواز 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1401/4/9
157,800
0
میلگرد آجدار کوثر اهواز 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1401/4/9
157,800
0
میلگرد آجدار کوثر اهواز 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1401/4/9
157,800
0
میلگرد آجدار کوثر اهواز 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1401/4/9
157,800
0
میلگرد آجدار کوثر اهواز 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1401/4/9
157,800
0
میلگرد آجدار کوثر اهواز 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1401/4/9
157,800
0
میلگرد آجدار کوثر اهواز 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1401/4/9
157,800
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.