آجدار

نیشابور

قیمت میلگرد آجدار نیشابور

نام کالا تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
میلگرد آجدار نیشابور 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1401/4/9
160,560
0
میلگرد آجدار نیشابور 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1401/4/9
156,890
0
میلگرد آجدار نیشابور 14 A3 شاخه بنگاه تهران 1401/4/9
160,560
0
میلگرد آجدار نیشابور 16 A3 شاخه بنگاه تهران 1401/4/9
160,560
0
میلگرد آجدار نیشابور 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1401/4/9
156,890
0
میلگرد آجدار نیشابور 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1401/4/9
156,890
0
میلگرد آجدار نیشابور 18 A3 شاخه بنگاه تهران 1401/4/9
160,560
0
میلگرد آجدار نیشابور 20 A3 شاخه بنگاه تهران 1401/4/9
160,560
0
میلگرد آجدار نیشابور 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1401/4/9
156,890
0
میلگرد آجدار نیشابور 22 A3 شاخه بنگاه تهران 1401/4/9
160,560
0
میلگرد آجدار نیشابور 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1401/4/9
156,890
0
میلگرد آجدار نیشابور 25 A3 شاخه بنگاه تهران 1401/4/9
160,560
0
میلگرد آجدار نیشابور 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1401/4/9
156,890
0
میلگرد آجدار نیشابور 28 A3 شاخه بنگاه تهران 1401/4/9
160,560
0
میلگرد آجدار نیشابور 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1401/4/9
156,890
0
میلگرد آجدار نیشابور 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1401/4/9
158,540
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.