آجدار

میانه

قیمت میلگرد میانه

نام کالا تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
میلگرد آجدار میانه 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1401/4/9
164,680
0
میلگرد آجدار میانه 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1401/4/9
162,390
0
میلگرد آجدار میانه 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1401/4/9
160,100
0
میلگرد آجدار میانه 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1401/4/9
160,100
0
میلگرد آجدار میانه 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1401/4/9
160,100
0
میلگرد آجدار میانه 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1401/4/9
160,100
0
میلگرد آجدار میانه 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1401/4/9
160,100
0
میلگرد آجدار میانه 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1401/4/9
160,100
0
میلگرد آجدار میانه 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1401/4/9
160,100
0
میلگرد آجدار میانه 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1401/4/9
160,100
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.