محصولات مفتولی

مش

قیمت مش سایز 6

سایز مفتول ابعاد چشمه محل بارگیری واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
6 چشمه15*15 بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/9
181,660
0
6 چشمه20*20 بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/9
181,660
0
6 چشمه10*10 بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/9
181,660
0
6 چشمه 30*30 بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/9
181,660
0

قیمت مش سایز 8

سایز مفتول ابعاد چشمه محل بارگیری واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
8 چشمه15*15 بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/9
170,650
0
8 چشمه10*10 بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/9
170,650
0
8 چشمه20*20 بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/9
170,650
0
8 25*چشمه25 بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/9
170,650
0

قیمت مش سایز 10

سایز مفتول ابعاد چشمه محل بارگیری واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 چشمه10*10 بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/9
163,310
0
10 چشمه15*15 بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/9
163,310
0
10 چشمه20*20 بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/9
163,310
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.