آجدار

فایکو

قیمت میلگرد فایکو ساری

نام کالا تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
میلگرد آجدار فایکو 10 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1401/4/9
160,560
0
میلگرد آجدار فایکو 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1401/4/9
161,010
0
میلگرد آجدار فایکو 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1401/4/9
155,050
0
میلگرد آجدار فایکو 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1401/4/9
155,050
0
میلگرد آجدار فایکو 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1401/4/9
155,050
0
میلگرد آجدار فایکو 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1401/4/9
155,050
0
میلگرد آجدار فایکو 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1401/4/9
155,050
0
میلگرد آجدار فایکو 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1401/4/9
155,050
0
میلگرد آجدار فایکو 32 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1401/4/9
155,050
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.