آجدار

ظفر بناب

قیمت میلگرد بناب

نام کالا تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
میلگرد آجدار ظفر بناب 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه 1401/4/9
170,650
0
میلگرد آجدار ظفر بناب 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 1401/4/9
168,810
0
میلگرد آجدار ظفر بناب 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1401/4/9
168,810
0
میلگرد آجدار ظفر بناب 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1401/4/9
165,140
0
میلگرد آجدار ظفر بناب 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1401/4/9
165,140
0
میلگرد آجدار ظفر بناب 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1401/4/9
165,140
0
میلگرد آجدار ظفر بناب 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1401/4/9
165,140
0
میلگرد آجدار ظفر بناب 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1401/4/9
165,140
0
میلگرد آجدار ظفر بناب 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1401/4/9
165,140
0
میلگرد آجدار ظفر بناب 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1401/4/9
165,140
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.