ساده

ساده

قیمت میلگرد ساده کویر کاشان

سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
5.5 کلاف A1 کارخانه کاشان کیلوگرم 1401/4/9
205,510
0
6.5 کلاف A1 کارخانه کاشان کیلوگرم 1401/4/9
205,510
0

قیمت میلگرد ساده ابهر

سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
5.5 کلاف A1 کارخانه ابهر کیلوگرم 1401/4/9
196,340
0
6.5 کلاف A1 کارخانه ابهر کیلوگرم 1401/4/9
196,340
0

قیمت میلگرد ساده نطنز

سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
6.5 کلاف A1 بنگاه تهران نطنز کیلوگرم 1401/4/9
200,920
0
6.5 کلاف A1 کارخانه نطنز کیلوگرم 1401/4/9
200,920
0

قیمت میلگرد ساده متین

سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
10 شاخه 6 متری A1 بنگاه تهران فولاد متین کیلوگرم 1401/4/9
183,490
0
12 شاخه 6 متری A1 بنگاه تهران فولاد متین کیلوگرم 1401/4/9
183,490
0
14 شاخه 6 متری A1 بنگاه تهران فولاد متین کیلوگرم 1401/4/9
183,490
0
16 شاخه 6 متری A1 بنگاه تهران فولاد متین کیلوگرم 1401/4/9
183,490
0
18 شاخه 6 متری A1 بنگاه تهران فولاد متین کیلوگرم 1401/4/9
183,490
0
20 شاخه 6 متری A1 بنگاه تهران فولاد متین کیلوگرم 1401/4/9
183,490
0
22 شاخه A1 بنگاه تهران فولاد متین کیلوگرم 1401/4/9
183,490
0
25 شاخه 6 متری A1 بنگاه تهران فولاد متین کیلوگرم 1401/4/9
183,490
0

قیمت میلگرد ساده ملایر

سایز حالت استاندارد محل بارگیری برند واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
6.5 کلاف A1 بنگاه تهران ملایر کیلوگرم 1401/4/9
181,660
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.