محصولات مفتولی

زیگزاگ

قیمت زیگزاگ 6

سایز طول محل بارگیری واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
6 سانتی 55 بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/9
238,540
0

قیمت زیگزاگ 8

سایز طول محل بارگیری واحد تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
8 سانتی 55 بنگاه تهران کیلوگرم 1401/4/9
211,010
0

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.