آجدار

راد همدان

قیمت میلگرد راد همدان

نام کالا تاریخ بروزرسانی قیمت (ریال) نوسانات
میلگرد آجدار راد همدان 8 A2 شاخه 12 متری کارخانه 1401/4/9
177,390
0
میلگرد آجدار راد همدان 10 A2 شاخه 12 متری کارخانه 1401/4/9
175,100
0
میلگرد آجدار راد همدان 12 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1401/4/9
171,890
0
میلگرد آجدار راد همدان 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1401/4/9
170,970
0
میلگرد آجدار راد همدان 16 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1401/4/9
170,970
0
میلگرد آجدار راد همدان 18 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1401/4/9
170,970
0
میلگرد آجدار راد همدان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1401/4/9
170,970
0
میلگرد آجدار راد همدان 22 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1401/4/9
170,970
0
میلگرد آجدار راد همدان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1401/4/9
171,430
0
میلگرد آجدار راد همدان 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه 1401/4/9
171,430
0

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.