قیمت روز محصولات

قیمت روز آهن آلات پنجشنبه 29 اردیبهشت

قیمت روز آهن آلات 1401/02/29

قیمت ها با تایید تلفنی و

قیمت ها به تومان می باشد

لیست قیمت روز پروفیل

 

صابری پایا اصفهان جهان پروفیل گیلان اهوازی مبارکه سایز
25,200 26,200 2mm
25,100 25,100 25,100 25,100 25,100 25,100 2.5-4

 

لیست قیمت روز نبشی

آریان

فولاد

ظهوریان

مشهد

سپهر

تهران

شکفته

مشهد

اسپیرال

اصفهان

سایز
19,600 21,000 21,000 3
19,100 21,000 21,000 4
19,800 5
19,100 19,800 6
19,100 7
19,100 8
19,400 10
19,400 12
سپری 3
20,700 سپری 4
20,700 سپری 5

 

لیست قیمت روز ناودانی

فایکو فابریک

اروپایی

فولاد

تهران

شکفته

مشهد

اسپیرال

اصفهان

سایز
43,000 4
25,000 5
21,800 22,000 25,000 6
21,800 22,000 8
21,800 22,000 10
22,000 12
22,000 14
22,000 16

لیست قیمت روز میلگردآجدار

فایکو خلیج فارس نیشابور اصفهان ابهر سایز
18,600 8
17,900 10
18,700 17,900 12
17,800 17,00 18,100 18,100 17,800 14
17,800 17,700 18,100 18,100 17,800 16
17,800 18,100 18,000 17,800 18
17,800 17,700 18,100 18,000 17,800 20
17,800 18,100 18,000 17,800 22
17,800 18,100 18,000 17,800 25
18,100 18,000 28
18,100 18,000 32

لیست قیمت روز میلگرد ساده

 

 ساده خلیج ساده کاشان ساده نورد متین ساده ابهر سایز
18,000 21,200 8
21,000 18,000 21,200 10
21,000 22,000 12
21,000 22,000 14
21,000 22,000 16
21,000 22,000 18
21,000 22,000 20
21,000 22,000 22
21,000 22,000 25
21,000 22,000 28
22,000 30
21,000 22,000 32
21,000 22,000 36
21,000 40

 

 

 

 

لیست قیمت روز تیرآهن

 

یزدی اهواز

(9متری)

کرمانشاه

(120 ک)

ذوب آهن

اصفهان

سایز
10
2,850,000 12
2,500,000 2,380,000 2,730,000 14
3,050,000 3,220,000 16
3,820,000 18
4,400,000 4,650,000 20
5,300,000 5,400,000 22
6,400,000 6,400,000 24
7,270,000 27
8,700,000 30

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.