قیمت روز محصولات

قیمت روز آهن آلات سه شنبه 20 اردیبهشت

قیمت روز آهن آلات 1401/02/20

قیمت ها با تایید تلفنی و

قیمت ها به تومان می باشد

 

  لیست قیمت روز پروفیل

 

صابری پایا اصفهان جهان پروفیل گیلان اهوازی مبارکه سایز
25,500 26,400 2mm
25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 2.5-4

 

لیست قیمت روز نبشی

آریان

فولاد

ظهوریان

مشهد

سپهر

تهران

شکفته

مشهد

اسپیرال

اصفهان

سایز
19,000 20,500 20,800 3
19,000 20,500 20,800 4
گ4 19,400 19,100 5
19,000 19,100 6
19,000 7
19,000 گ7 19,300 8
19,000 10
19,300 12
سپری 3
20,000 سپری 4
20,000 سپری 5

 

لیست قیمت روز ناودانی

فایکو فابریک

اروپایی

فولاد

تهران

شکفته

مشهد

اسپیرال

اصفهان

سایز
43,000 4
25,000 5
21,000 21,400 25,000 6
21,000 21,400 8
21,000 21400 10
21,400 12
21,400 14
21,400 16

لیست قیمت روز میلگردآجدار

فایکو خلیج فارس نیشابور اصفهان ابهر سایز
18,300 8
17,800 10
18,900 17,800 12
17,850 17,800 18,100 18,100 17,700 14
17,850 17,800 18,100 18,100 17,700 16
17,850 18,100 18,000 17,700 18
17,850 17,800 18,100 18,000 17,700 20
17,850 18,100 18,000 17,700 22
17,850 18,100 18,000 17,700 25
18,100 18,000 28
18,100 18,000 32

لیست قیمت روز میلگرد ساده

 

 ساده خلیج ساده کاشان ساده نورد متین ساده ابهر سایز
17,800 21,000 8
21,000 17,500 21,000 10
21,000 21,500 12
21,000 21,500 14
21,000 21,500 16
21,000 21,500 18
21,000 21,500 20
21,000 21,500 22
21,000 21,500 25
21,000 21,500 28
21,500 30
21,000 21,500 32
21,000 21,500 36
21,000 40

 

 

 

 

لیست قیمت روز تیرآهن

 

یزدی اهواز

(9متری)

کرمانشاه

(120 ک)

ذوب آهن

اصفهان

سایز
10
2,650,000 12
2,480,000 2,340,000 2,600,000 14
2,950,000 3,100,000 16
3,680,000 18
4,400,000 4,550,000 20
5,200,000 5,300,000 22
6,200,000 6,250,000 24
7,150,000 27
8,500,000 30

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.