قیمت روز محصولات

قیمت روز آهن آلات دوشنبه 5 اردیبهشت

قیمت روز آهن آلات 1401/02/05

قیمت ها با تایید تلفنی و

قیمت ها به تومان می باشد

 

  لیست قیمت روز پروفیل

 

صابری پایا اصفهان جهان پروفیل گیلان اهوازی مبارکه سایز
25,500 26,500 2mm
25,800 25,800 25,800 25,800 25,800 25,800 2.5-4

 

لیست قیمت روز نبشی

آریان

فولاد

ظهوریان

مشهد

سپهر

تهران

شکفته

مشهد

اسپیرال

اصفهان

سایز
19,200 20,000 20,800 3
19,100 20,000 20,800 4
گ4 19,400 19,500 5
19,100 19,500 6
19,100 7
19,100 گ7 19,300 8
19,100 10
19,100 12
سپری 3
20,000 سپری 4
20,000 سپری 5

 

لیست قیمت روز ناودانی

فایکو فابریک

اروپایی

فولاد

تهران

شکفته

مشهد

اسپیرال

اصفهان

سایز
43,000 4
25,000 5
21,000 21,000 25,000 6
21,000 21,000 8
21,000 21,000 10
21,000 12
21,000 14
21,000 16

لیست قیمت روز میلگردآجدار

فایکو خلیج فارس نیشابور اصفهان ابهر سایز
18,100 8
17,700 10
18,700 17,700 12
17,600 17,600 17,900 17,900 17,600 14
17,600 17,600 17,900 17,900 17,600 16
17,600 17,900 17,800 17,600 18
17,600 17,600 17,900 17,800 17,600 20
17,600 17,900 17,800 17,600 22
17,600 17,900 17,800 17,600 25
17,900 17,800 28
17,900 17,800 32

لیست قیمت روز میلگرد ساده

 

 ساده خلیج ساده کاشان ساده نورد متین ساده ابهر سایز
17,800 21,000 8
21,000 17,500 21,000 10
21,000 21,500 12
21,000 21,500 14
21,000 21,500 16
21,000 21,500 18
21,000 21,500 20
21,000 21,500 22
21,000 21,500 25
21,000 21,500 28
21,500 30
21,000 21,500 32
21,000 21,500 36
21,000 40

 

 

 

 

لیست قیمت روز تیرآهن

 

یزدی اهواز

(9متری)

کرمانشاه

(120 ک)

ذوب آهن

اصفهان

سایز
10
2,650,000 12
2,460,000 2,300,000 2,600,000 14
2,900,000 3,000,000 16
3,600,000 18
4,400,000 4,500,000 20
5,200,000 5,300,000 22
6,150,000 6,250,000 24
7,100,000 27
8,500,000 30

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.