قیمت روز محصولات

قیمت روز آهن آلات پنجشنبه 18 فروردین

قیمت روز آهن آلات 1401/01/18

قیمت ها با تایید تلفنی و

قیمت ها به تومان می باشد

 

  لیست قیمت روز پروفیل

 

صابری پایا اصفهان جهان پروفیل گیلان اهوازی مبارکه سایز
26,300 27,500 2mm
26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 26,500 2.5-4

 

لیست قیمت روز نبشی

آریان

فولاد

ظهوریان

مشهد

سپهر

تهران

شکفته

مشهد

اسپیرال

اصفهان

سایز
20,000 20,000 21,000 3
19,600 20,000 21,000 4
گ4 20,000 20,000 5
19,600 20,000 6
19,500 7
19,500 گ7 19,800 20,000 8
19,500 10
19,500 12
سپری 3
20,000 سپری 4
20,000 سپری 5

 

لیست قیمت روز ناودانی

فایکو فابریک

اروپایی

فولاد

تهران

شکفته

مشهد

اسپیرال

اصفهان

سایز
43,000 4
25,000 5
20,000 21,000 25,000 6
20,000 21,000 8
20,000 21,000 10
21,000 12
21,000 14
21,000 16

لیست قیمت روز میلگردآجدار

فایکو خلیج فارس نیشابور اصفهان ابهر سایز
18,300 8
18,200 10
18,800 18,200 12
18,000 17,900 18,100 18,200 17,900 14
18,000 17,900 18,100 18,200 17,900 16
18,000 18,100 18,000 17,900 18
18,000 17,900 18,100 18,000 17,900 20
18,000 18,100 18,000 17,900 22
18,000 18,100 18,000 17,900 25
18,100 18,000 28
18,100 18,200 32

لیست قیمت روز میلگرد ساده

 

 ساده خلیج ساده کاشان ساده نورد متین ساده ابهر سایز
18,500 21,000 8
20,000 18,000 21,000 10
20,000 21,500 12
20,000 21,500 14
20,000 21,500 16
20,000 21,500 18
20,000 21,500 20
20,000 21,500 22
20,000 21,500 25
20,000 21,500 28
21,500 30
20,000 21,500 32
20,000 21,500 36
20,000 40

 

 

 

 

لیست قیمت روز تیرآهن

 

یزدی اهواز

(9متری)

کرمانشاه

(120 ک)

ذوب آهن

اصفهان

سایز
10
2,650,000 12
2,500,000 2,360,000 2,600,000 14
3,000,000 3,050,000 16
3,650,000 18
4,500,000 4,600,000 20
5,300,000 5,350,000 22
6,250,000 6,300,000 24
7,100,000 27
8,550,000 30

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.